top of page

Waarom hebben we Regeneratie nodig?


Zomer 2020. We vinden onszelf als mensheid in een overlap van verschillende mondiale crisissen, verlies van biodiversiteit, een opwarmende aarde, groeiende ongelijkheid, technologische verschuivingen, wantrouwen in de politiek. Deze problemen kenmerken zich door eenzelfde kenmerk, ze worden veroorzaakt voor een uitbuitende en extraherende mind-set. Ze putten de planeet uit, zijn gebaseerd op uitbuiting van andere mensen en wellicht putten deze denkbeelden ook onszelf uit.

Dat schildert een bleke en dystopische toekomst.

Maar mensen hebben een ongelofelijke capaciteit om te veranderen, samen te werken en tot stand te laten komen wat ze hebben verzonnen. Daarmee hebben zij capaciteit om systemen van uitbuiting en opmaken achter zich te laten en regeneratieve (helende en levens gevende) systemen tot stand te brengen die de mensheid tot bloei laat komen binnen de grenzen van de planeet.

Het komende decennium moeten de hele wereld regeneratief worden. Een intimiderende opdracht.

Het veld van de kunsten en onderwijs spelen een belangrijke rol in dit veranderingsproces naar een regeneratieve toekomst. Met het potentieel van creativiteit, spel, verbeelding, experimenteren, improvisatie, vakmanschap en de kracht om te verbinden hebben de kunsten een unieke en leidende rol te vervullen in het aanwakkeren van Regeneratieve processen.


In mijn beroepspraktijk als beeldend kunstenaar en docent zocht ik naar een nieuw model en principes welke gericht toekomst gericht zijn en hoe deze de mindset van Regeneratieviteit kunnen aanwakkeren. Tijdens mijn Master (IMAE) aan ArtEZ bracht ik deze praxis in kaart. Wil je er meer over lezen, klik dan hier.

regeneratief art education. docx
.docx
Download DOCX • 1.75MB

Hoe kunnen we deze praxis vorm geven in het veld van kunst (onderwijs)?


Principes van Regenerative Art Education

- van exploitief en extractive naar Regeneratief denken en werken.

- van linear denken naar denken in complexe netwerken. Verbanden zien en gebruiken.

- van unifomiteit naar diversiteit. Hoe veelsoortiger het systeem hoe veerkrachtiger ze is. Van competitie naar samenwerken en excellentie.

- van producent (docenten) en consument (studenten) denken naar ‘sense of stewardship’ en samen leren. Waar vakmanschap, verantwoordelijkheid nemen, creativiteit, verbinding en het versterken van ‘self-agency’ centraal staan.

- van enkelvoudige naar meervoudige perspectieven. Een brede en diepe inventarisatie van waarden. En een bewustzijn van hoe deze verschillende waarden kunnen ontwikkelen en groeien.

- van uitvoeren naar improvisatie. Gebruik van Human Centred Design Thinking, prototyping en feedbackloops.

- Biomimicery. De natuur zien als regeneratief voorbeeld. Niet denken in gescheidenheid, als de mens als temmer van de natuur. Maar de mensheid als onderdeel van de natuur en de natuur zien als meester in inventiviteit.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page